%%LNG_LoadingPleaseWait%%


Nhận tin tức


Liên kết chuỗi sản phẩm là Trọng tâm phát triển trong tương lai

Ngày đăng 20th Oct 2016 @ 3:35 PM

Chiến lược phát triển của ngành gỗ là giảm dần tỉ trọng gỗ nhập khẩu thông qua việc đẩy mạnh nguồn cung trong nước, đặc biệt từ rừng trồng, tạo nguyên liệu cho ngành chế biến đồ gỗ. Và một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tạo ra mô hình liên kết theo chuỗi sản phẩm lâm nghiệp, để tối ưu hóa lợi nhuận các bên. Công ty CP Lâm sản Nam Định (Nafoco), một trong những đơn vị đầu tiên liên kết với người trồng rừng và đã gặt hái được những thành công trong vài năm qua. Không chỉ vậy, việc hợp tác với nhà sản xuất đồ gỗ hàng đầu thế giới IKEA đã mang đến sự phát triển lớn cho doanh nghiệp suốt thời gian này.

 

dscn8161.jpg

KInH nGHIỆM từ nAFOcO

Theo ông Bùi Đức Thuyên - Chủ

tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Công

ty CP Lâm sản Nam Định, sau khi

cổ phần hóa thành công, công ty

bắt đầu giao thương với IKEA sản

xuất đồ gỗ xuất khẩu từ năm 2007,

và đến nay đạt được giá trị trên 36

triệu USD. Không chỉ thế, công ty

và  IKEA có cam kết trong thời gian

3 năm tới sẽ tăng giá trị xuất khẩu

sản phẩm gỗ tăng lên 50 triệu USD,

nhưng với điều kiện không tăng lao

động và không mở rộng nhà máy.

Để đạt được giá trị trên, công ty

bắt đầu thay đổi công nghệ sản xuất

và năng suất cao và phải có sự sắp

xếp để tăng năng xuất lao động từ

18.000 USD/1 lao động lên tới mức

tối thiểu là 36.000 USD/1 lao động.

Không chỉ thế, công ty còn phải đáp

ứng các tiêu chuẩn của IKEA là đảm

bảo sử dụng gỗ nguyên liệu có 100%

FSC. Chính vì lí do này, Nafoco phải

bắt tay liên kết với người trồng rừng

để có được nguồn gốc gỗ hợp pháp,

theo tiêu chuẩn của FSC. Hiện tại,

công ty đã giao kết với những người

trồng rừng ở Yên Bình, Yên Bái hay ở

các huyện tỉnh Hòa Bình.

Theo ông Thuyên, liên kết với

người trồng rừng theo yêu cầu của

IKEA có rất nhiều cái lợi. Đầu tiên,

họ đánh giá chặt chẽ chất lượng

rừng, đảm bảo tiêu thụ hàng hóa

tốt, cũng như có thể có những hỗ

trợ hợp lý khác. Thứ hai, công ty có

thể yên tâm sản xuất theo các tiêu

chuẩn quốc tế, khi có được nguồn

gỗ nguyên liệu hợp pháp và ổn định

trong nhiều năm. Thứ ba, về đầu ra

sản phẩm, Nafoco sản xuất theo đơn

đặt hàng 100% cho IKEA, điều đó

mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh

nghiệp.

HỢP tÁc nHư tHế nÀO?

Theo các chuyên gia, để mô hình

hợp tác giữa nhà sản xuất, người

trồng rừng và nhà tiêu thụ thành

công, đầu tiên phải có chiến lược cụ

thể và bền vững, có sự quản lý và hỗ

trợ từ chính sách của các cơ quan

quản lý. Đề cao trách nhiệm của các

doanh nghiệp trong việc liên kết

theo chuỗi này, họ cần phải cam kết

cụ thể với người trồng rừng về đầu ra ủa nguyên liệu, đầu tư cho các hộ trồng

rừng về tài chính, cây giống..

Lấy ví dụ, Nafoco đã nhờ sự trợ giúp

của các Sở nông nghiệp tại các tỉnh như

Thanh Hóa, Yên Bái về phát triền rừng

nguyên liệu có chứng chỉ FSC, cũng như

yêu cầu các hộ trồng rừng có sự cam kết

phát triển bền vững. Đồng thời, công ty

cũng đảm bảo sẽ thu mua toàn bộ nguyên

liệu hợp pháp, có chứng chỉ FSC, mua với

giá cao hơn 10% nếu đáp ứng được các

yêu cầu về chất lượng và chứng chỉ.

Và vì người trồng rừng gặp nhiều khó

khăn trong quá trình trồng rừng, dẫn

đến khó khăn trong việc đánh giá chứng

chỉ FSC gặp nhiều vấn đề. Do vậy, công

ty luôn hỗ trợ về tài chính kịp thời để hộ

trồng rừng có điều kiện chăm sóc cây

nguyên liệu tốt hơn, cũng như duy trì

được các yêu cầu về chứng chỉ FSC.

nguần: Goxaydung.vn