%%LNG_LoadingPleaseWait%%


Nhận tin tức


Thanh toán bằng thẻ

Để thanh toán bằng thẻ tại go xay dung,gỗ xây dựng,gỗ coffa, xà gồ gỗ, cột chống, ván ép công nghiệp, ván MDF, go cop pha, xa go go, go xe, mua xa go go, bạn làm theo các bước sau đây.

  1. Bạn cần nhập mã số của thẻ, mà mã số này được gửi trong phiếu đính kèm vào email của bạn. Có dạng như sau Z50-Y6K-COS-402.
  2. Xem trang web và thêm các mục vào giỏ hàng như thường lệ bạn mua hàng.
  3. Nhấn vào link 'Xem giỏ ' để xem nội dung bên trong giỏ hàng của bạn.
  4. Nhập vào mã số trên thẻ của bạn vào ô 'Thanh toán bằng thẻ' và nhấn 'Go'.